Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Zobacz politykę prywatności
Ciekawe oferty i ułatwienia
PLUSY PO SZEŚĆDZIESIĄTCE
AAA

Reklama / Ogłoszenie
Regulamin ofert i informacji
Redakcja, 2020-09-14
Regulamin Ofert i Informacji

1. Wstęp
1.1. Regulamin określa cel, zasady i warunki korzystania z wyszukiwarki ofert i informacji (zwanej dalej wyszukiwarką) w portalu internetowym 60plus.pl (zwanym dalej Portalem).
1.2. Do pozostałych spraw, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie ustalenia zawarte w dokumencie Regulamin Portalu.

2. Cel
2.1. Wyszukiwarka ofert i informacji jest kluczowym elementem Portalu.
2.2  Celem funkcjonowania wyszukiwarki dla Użytkowników jest umożliwienie znalezienia jak najkorzystniejszych ofert oraz użytecznych informacji przez osoby po 60-tym roku życia (określane dalej jako osoby 60plus) lub dla osób 60plus. Z drugiej strony celem jej funkcjonowania dla oferujących usługi lub towary dedykowane osobom 60plus lub odpowiednio dla podmiotów przekazujących informacje dla osób 60plus, jest umożliwienie zaprezentowania ofert lub informacji dla szerokiego grona Użytkowników Portalu.

3. Oferty

3.1 Korzystanie z ofert przez Użytkownika
3.1.1 Jakie oferty znajdują się w wyszukiwarce?
W wyszukiwarce znajdują się oferty, które mają charakter komercyjny (odpłatny) oraz spełniają co najmniej 1 z takich kryteriów:
a/ są tańsze lub promocyjne dla osób 60plus,
b/ są specjalne (dedykowane)  dla osób 60plus.
A zatem Użytkownik powinien móc znaleźć tu oferty, które dają korzyści osobom 60plus. Co do zasady w wyszukiwarce nie znajdują się oferty powszechnie dostępne na rynku dla wszystkich i Wydawca (Administrator) Portalu ma prawo do niepublikowania takich ofert, uznając że nie spełniają one w/w kryteriów. 
Jednakże Wydawca (Administrator) ma prawo zamieszczać tam nieodpłatnie oferty o charakterze niekomercyjnym lub powszechnym, w celu popularyzacji takich ofert i samej Wyszukiwarki wśród osób 60plus, w szczególności w czasie "napełniania" Wyszukiwarki ofertami, by użytkownicy mogli znajdować w niej wiele ofert. Działania takie Wydawca (Administrator) uznaje za społecznie użyteczne i nie pobiera z tego tytułu opłat. 
3.1.2 Lokalność ofert
Aby znaleźć korzystną ofertę dla osoby 60plus dostępną jak najbliżej Użytkownika, należy w pierwszej kolejności wpisać w wyszukiwarce miejscowość, sprawdzając czy na pewno chodzi o szukaną miejscowość (w tej części kraju). W przypadku mniejszej miejscowości (w tym wsi) zaleca się wpisanie pobliskiej miejscowości, będącej siedzibą powiatu lub gminy. Lokalizacja pozwoli na znalezienie ofert w danej miejscowości lub w pobliskich większych miejscowościach.
3.1.3 Jak wybierać kategorie i podkategorie ofert
Należy wybrać szukaną kategorię, a następnie interesującą podkategorię. Można przeglądać oferty, publikowane wg kolejności wyróżnienia i daty publikacji. Oferta zawiera dane adresowe i kontaktowe do podmiotu oferującego usługę lub towar oraz skrócony opis oferty. Oferta może zawierać logo lub zdjęcie oraz rozwinięcie oferty (więcej tekstu informacyjnego o ofercie), uruchamiane przez Użytkownika.
3.1.4 Odpowiedzialność przy korzystaniu z oferty
Wydawca(Administrator) Portalu dołoży staranności aby oferty publikowane w wyszukiwarce Portalu nie wprowadzały w błąd Użytkownika. Jednakże Wydawca(Administrator) Portalu poprzez umieszczenie oferty pełni tylko rolę „tablicy ogłoszeń”, nie biorąc odpowiedzialności za treści umieszczane w ofercie oraz za skutki korzystania z nich przez Użytkownika, który czyni to na własną odpowiedzialność.
Użytkownik może zgłosić Wydawcy (Administratorowi) Portalu nieprawidłowość oferty lub niezgodności adresowe lub kontaktowe, poprzez kliknięcie w link umieszczony bezpośrednio pod wykazem podkategorii wyszukiwarki.

3.2 Publikacja ofert
3.2.1  Kto może zamieszczać oferty i jakiego typu?
W wyszukiwarce prezentowane są oferty osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną takich jak np. firmy, sklepy, gabinety, biura, punkty usługowe czy gastronomiczne, sieci handlowe lub usługowe oraz inne podmioty profesjonalne (dalej zwani Umieszczającym ofertę), chcące opublikować ofertę dla osób 60plus, która zawiera co najmniej jednej z atrybutów, o którym mowa w punkcie 3.1.1 niniejszego Regulaminu – niższa cena, promocja lub oferta specjalna (dedykowana) dla osób 60plus. Oferta zatem musi spełniać wymóg korzyści dla 60plus, czyli musi wyróżniać się tym od innych ofert dostępnych powszechnie na rynku. W Wyszukiwarce nie należy umieszczać ofert nie spełniających w/w warunków. Wydawca (Administrator) zachęca do oferowania jak największych korzyści dla osób 60plus, gdyż rabat, obniżka cen, promocja, itp. o znikomej wartości może nie zachęcić Użytkowników Portalu do skorzystania z takiej oferty.
W celu zabezpieczenia jak największych korzyści osobom 60plus, Wydawca(Administrator) zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji oferty także w przypadku, gdy oferowana skala korzyści w ofercie jest - w ocenie Wydawcy(Administratora) - zbyt mała lub iluzoryczna, a liczba ofert w danej podkategorii jest zbyt duża (powyżej 10). 
Oferty nie mogą być zamieszczane w Wyszukiwarce w dziale Informacje, który przeznaczony jest do publikacji informacji o charakterze niekomercyjnym, o którym dalej mowa w artykule 4 niniejszego Regulaminu.
3.2.2  Umieszczenie oferty a odpowiedzialność
Podmiot zamieszczający ofertę w wyszukiwarce Portalu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, jakie umieścił w ofercie, w szczególności odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego lub innych regulacji prawnych, oraz za ewentualne skutki stosowania się do ofert przez osoby 60plus.
Wydawca (Administrator) nie jest stroną umowy zawieranej przez użytkownika z Umieszczającym ofertę w  Wyszukiwarce Portalu.
Umieszczający ofertę nie ma prawa zamieszczać na Portalu, a Wydawca (Administrator) może nie publikować - bez podawania przyczyny - na Portalu treści, które, w szczególności:
– naruszają obowiązujące w Polsce prawo,
– naruszają prawa innych osób lub podmiotów trzecich,
– są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich  lub naruszają normy współżycia społecznego
– zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter pornograficzny lub propagują ideologię sprzeczną z profilem Portalu,
– mają charakter promowania  produktów lub usług związanych z tzw. sprzedażą bezpośrednią (o ile nie uzyska się specjalnej zgody Wydawcy (Administratora) Portalu, usługami finansowymi lub związanymi z promocją lub ochroną zdrowia, a mogącymi wprowadzać w błąd użytkowników (ze względów merytorycznych lub cenowych),
– budzą wątpliwości co do rzetelności lub źródeł informacji, zawierają praktyki nieetyczne, mogą być niezrozumiałe lub nieczytelne dla osób 60plus lub mogą wprowadzać je w błąd poprzez treść lub formę,
– zawierają spam.
3.2.3  Jak zamieścić samodzielnie ofertę?
Korzystając z instrukcji i dostępnej aplikacji zawartej w bloku Zgłoś Ofertę, dostępnym poprzez Menu, można samodzielnie edytować swoją ofertę i przekazać ją do publikacji. Należy wybrać odpowiedni zakres terytorialny oferty, okres jej publikacji, wariant oferty oraz kategorię i podkategorię oferty. Następnie dokonać edycji danych adresowych oraz treści oferty. Po wciśnięciu przycisku 'Wyślij', zgłoszenie zostanie przesłane do Wydawcy(Administratora), a Umieszczający ofertę w odpowiedzi otrzyma informacje o sposobie dokonania płatności. Po jej dokonaniu, oferta zostanie opublikowana w terminie do 3 dni roboczych.
W przypadku decyzji Wydawcy(Administratora) o odmowie publikacji oferty z przyczyn określonych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku dokonania płatności za jej publikację, Wydawca(Administrator) dokona zwrotu płatności w terminie 14 dni na podane konto, po uprzednim powiadomieniu o tym Umieszczającego ofertę.

3.2.4  Cennik ofert
Ceny podstawowe podane poniżej dotyczą niewyróżnionego wariantu oferty. Ceny wyrażone są w PLN i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
   
                                CENNIK

   okres publikacji                                                zakres terytorialny oferty
                                                                    1 miejscowość             ogólnopolska
1 miesiąc  (31 dni)                               0                             0         
3 miesiące (92 dni)                         100                          200
pół roku (183 dni)                           150                          300
cały rok (366 dni)                            200                          400


 ale ... jeśli zaoferujesz w swoim ogłoszeniu jakiś rabat lub promocję dla osób 60plus, to Twoja oferta będzie oznaczona specjalnym znaczkiem:
a cena Twojego ogłoszenia będzie niższa aż o 50%, czyli zapłacisz połowę w/w ceny! Cennik wtedy będzie taki:

 okres publikacji                                              zakres terytorialny oferty
                                                                1 miejscowość             ogólnopolska
1 miesiąc  (31 dni)                               0                              0 
3 miesiące (92 dni)                              50                          100
pół roku (183 dni)                               75                          150
cały rok (366 dni)                              100                          200


Dodatkowo logo, opis rozszerzony i wyróżnienie oferty (na górze listy ofert i tło w kolorze): +60% ceny podstawowej z tabeli.

Oferty na 1 miesiąc (31 dni) pozostają BEZPŁATNE dla tych, którzy ogłaszają się po raz pierwszy lub chcą ogłosić się próbnie na taki okres.

W indywidualnych sytuacjach okresy publikacji mogą być ustalone z Administratorem na inną liczbę dni.

Ceny mogą ulec zmianie, co wymaga aktualizacji niniejszego Regulaminu. Oferty zgłoszone do publikacji wg. obowiązującego w danym dniu cennika obowiązują w całym okresie publikacji.
W szczególnych sytuacjach tj. promocja, długotrwała współpraca, duża skala zamówień, kumulacja różnych typów zamówień (oferta, reklama, artykuł sponsorowany), względy społeczne, Wydawca (Administrator) Portalu może zastosować indywidualny rabat cenowy.

Wydawca(Administrator) dopuszcza możliwość bezpłatnej edycji ofert w okresie wdrożenia i testowania poszczególnych funkcjonalności portalu, także w określonych regionach, jak również w sytuacjach potrzeby zapewnienia wystarczającej liczby ofert dla użytkowników, czy zamieszczania ofert testowych a także w stosunku do ogłoszeń szczególnie społecznie użytecznych dla osób 60plus. Oferty tego typu zamieszczane po raz pierwszy po 01.07.2019 powinny być oznakowane symbolem (T).

3.3  Wyłączenie odpowiedzialności Wydawcy (Administratora)
3.3.1 Wydawca(Administrator) Portalu zastrzega sobie prawo do odmówienia publikacji oferty, m.in. w przypadku niezgodności publikowanej treści z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Portalu, bez konieczności uzasadnienia przyczyn.
3.3.2 Wydawca(Administrator) nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do usług, które będą wynikiem dokonywania zmian i ulepszeń Portalu, jak również za przerwy, które są wynikiem działania siły wyższej, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, strajków, awarii sprzętu lub serwerów, awarii sieci zasilania energetycznego oraz niedozwolonej ingerencji innych użytkowników. W takiej sytuacji Wydawca(Administrator) może zwrócić podmiotowi zlecającemu publikację oferty część kosztów,  proporcjonalnie do okresu braku dostępności oferty dla użytkowników, o ile brak dostępności jest dłuższy niż 7 dni,  na wniosek podmiotu zlecającego publikację oferty złożony w terminie do 14 dni od wystąpienia braku takiej dostępności.
3.3.3 Wydawca(Administrator) zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania Portalu w sytuacjach nadzwyczajnych, jak również zaprzestania – po uprzednim powiadomieniu użytkowników – świadczenia usług w ramach Portalu.

4. Informacje

4.1 Korzystanie z informacji przez Użytkownika
4.1.1 Czym są  Informacje znajdujące się w wyszukiwarce?
W wyszukiwarce prezentowane są materiały o charakterze niekomercyjnym  (dalej: Informacje) zawierające informacje oraz przede wszystkim użyteczne adresy i kontakty do instytucji działających na rzecz osób 60plus lub mogących służyć im pomocą. Dodatkowo poprzez informacje Użytkownik może dotrzeć do innych mediów, wybranych przez Wydawcę Portalu, a działających na rzecz osób 60plus. W wyszukiwarce znajdują się więc informacje, które mają charakter użyteczny publicznie i nie mają charakteru komercyjnego (odpłatnego) dla osób 60plus.
4.1.2 Lokalność informacji
Aby znaleźć informację dla osoby 60plus dostępną jak najbliżej Użytkownika, należy w pierwszej kolejności wpisać w wyszukiwarce miejscowość, sprawdzając czy na pewno chodzi o szukaną miejscowość (w tej części kraju). W przypadku mniejszej miejscowości (w tym wsi) zaleca się wpisanie pobliskiej miejscowości, będącej siedzibą powiatu lub gminy. Lokalizacja pozwoli na znalezienie informacji w danej miejscowości lub w pobliskich większych miejscowościach.
4.1.3 Jak wybierać kategorie i podkategorie informacji
Należy wybrać szukaną kategorię, a następnie interesującą podkategorię. Można przeglądać informacje (w tym adresy i kontakty), publikowane wg kolejności wyróżnienia lub daty publikacji. Informacja zawiera dane adresowe i kontaktowe do instytucji lub podmiotu zamieszczającego informację oraz skrócony jej opis. Informacja może zawierać logo lub zdjęcie oraz jej rozwinięcie  (więcej tekstu informacyjnego), uruchamiane przez Użytkownika.
4.1.4 Odpowiedzialność przy korzystaniu z Informacji
Wydawca(Administrator) Portalu dołoży staranności aby informacje publikowane w wyszukiwarce Portalu nie wprowadzały w błąd Użytkownika.  Jednakże Wydawca (Administrator)  Portalu poprzez umieszczenie informacji pełni tylko rolę „tablicy ogłoszeń”, przyjmując w dobrej wierze informacje od osób lub instytucji trzecich, nie biorąc odpowiedzialności za treści umieszczane w informacji, za ich aktualność oraz za skutki korzystania z nich przez Użytkownika, który czyni to na własną odpowiedzialność.
Użytkownik może zgłosić Wydawcy(Administratorowi) Portalu nieprawidłowość informacji lub niezgodności adresowe lub kontaktowe poprzez kliknięcie w link umieszczony bezpośrednio pod wykazem podkategorii wyszukiwarki.

4.2 Publikacja informacji
4.2.1  Kto może zamieszczać informacje i jakiego typu?
W wyszukiwarce prezentowane są informacje oraz przede wszystkim użyteczne adresy i kontakty do instytucji działających na rzecz osób 60plus lub mogących służyć im pomocą oraz informacje o lokalnych wydarzeniach i inicjatywach dedykowanych osobom 60plus. Dodatkowo poprzez informacje Użytkownik może dotrzeć do innych mediów, wybranych przez Wydawcę(Administratora) Portalu, a działających na rzecz osób 60plus.
Podmiotami mogącymi umieszczać informacje w wyszukiwarce Portalu są wyłącznie instytucje i inne podmioty niekomercyjne o charakterze lokalnym lub instytucje ogólnopolskie, a zamieszczane informacje nie mogą mieć charakteru komercyjnego (odpłatnego).
Administrator(Wydawca) Portalu zastrzega sobie prawo do ustalania ostatecznej listy i formy informacji oraz samodzielnego umieszczania wybranych informacji i adresów lub kontaktów do instytucji i podmiotów.
4.2.2  Umieszczenie informacji a odpowiedzialność
Podmiot zamieszczający informację w wyszukiwarce Portalu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, jakie umieścił jako informację, w szczególności odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego lub innych regulacji prawnych, oraz za ewentualne skutki stosowania się do informacji przez osoby 60plus.
Podmiot zamieszczający taką informację nie ma prawa zamieszczać w niej treści a Wydawca (Administrator) może nie publikować - bez podawanie przyczyny - na Portalu treści, które w szczególności:
– naruszają obowiązujące w Polsce prawo,
– naruszają prawa innych osób lub podmiotów trzecich,
– są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich  lub naruszają normy współżycia społecznego
– zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter pornograficzny lub propagują ideologię sprzeczną z profilem Portalu,
– mają charakter promowania  produktów lub usług związanych z tzw. sprzedażą bezpośrednią [o ile nie uzyska się specjalnej zgody Wydawcy(Administratora) Portalu], usługami finansowymi lub związanymi z promocją lub ochroną zdrowia, a mogącymi wprowadzać w błąd użytkowników (ze względów merytorycznych lub cenowych),
– budzą wątpliwości co do rzetelności lub źródeł informacji, zawierają praktyki nieetyczne lub mogą wprowadzać w błąd osoby 60plus poprzez treść lub formę,
– zawierają spam.
4.2.3  Jak zamieścić samodzielnie informację ?
Korzystając z instrukcji i dostępnej aplikacji zawartej w bloku Zgłoś Informację dostępnym poprzez Menu, można samodzielnie edytować informację i przekazać ją do publikacji. Należy wybrać odpowiedni zakres terytorialny informacji, okres jej publikacji, wariant oraz kategorię i podkategorię informacji. Następnie dokonać edycji danych adresowych oraz treści informacji. Po wciśnięciu przycisku 'Wyślij', zgłoszenie zostanie przesłane do Wydawcy (Administratora). Po weryfikacji treści informacji przez Administratora oraz w przypadku jej potwierdzenia, informacja zostanie opublikowana w terminie do 3 dni roboczych. Wydawca (Administrator) Portalu zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia informacji, bez konieczności podania przyczyn.
4.2.4  Bezpłatność informacji
Publikacja informacji jest bezpłatna. Dlatego umieszczane informacje powinny być istotne dla Użytkowników, co podlega weryfikacji przez Administratora.
W okresie wdrożeniowym lub testowym Portalu, Wydawca może ograniczyć zasięg składania i publikacji informacji do danego województwa lub innego obszaru terytorialnego.

4.3  Wyłączenie odpowiedzialności Wydawcy
Wydawca(Administrator) Portalu zastrzega sobie prawo do odmówienia publikacji informacji, w przypadku niezgodności publikowanej treści z niniejszym Regulaminem lub dokumentem Regulamin Portalu 60plus.pl , bez konieczności uzasadnienia przyczyn.
Wydawca(Administrator) Portalu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem treści i zasobów Portalu przez osoby trzecie.

5. Przepisy końcowe
5.1 Użytkownik może umieszczać odnośniki, prowadzące do opublikowanych w ofertach czy informacjach treści. Niedopuszczalne jest umieszczanie takich odnośników na stronach naruszających prawo lub niezgodnych z zasadami współżycia i dobrymi obyczajami.
5.2  Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, reklamacje, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania Portalu należy przesyłać mailowo na adres kontakt@60plus.pl.
5.3 Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania do niego zmian w późniejszym terminie.
5.4 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 roku i po wprowadzeniu drobnych zmian zastępuje ten z dnia 01.07.2019 roku.


PROMOCJE
O nas
Kontakt
Zgłoś ofertę
Regulamin portalu
Regulamin ofert i informacji
Regulamin reklam
Pytania i odpowiedzi
Cennik
60plus - demografia i rynek
© Copyright 60plus.pl