Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Zobacz politykę prywatności
Ciekawe oferty i ułatwienia
PLUSY PO SZEŚĆDZIESIĄTCE
AAA

Reklama / Ogłoszenie
Regulamin reklam
Redakcja, 2020-10-21
Regulamin Reklam

1. Wstęp

1.1. Regulamin określa  zasady i warunki umieszczania reklam w portalu internetowym 60plus.pl (zwanym dalej Portalem).

1.2. Do pozostałych spraw, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie ustalenia zawarte w dokumencie Regulamin Portalu.

2. Zasady zamówienia i umieszczenia reklam oraz ceny reklam

2.1. Aby zamieścić reklamę w Portalu należy przesłać mailowo na adres reklama@60plus.pl lub kontakt@60plus.pl gotową do publikacji reklamę w poniżej określonym formacie wraz z adresem URL.

2.2 Formaty reklam oraz ich ceny netto (przy płatności należy dodać wartość podatku VAT 23%):
 
Ceny są zryczałtowane i zależne od wielkości (liczonej jako proporcja stałej szerokości baneru reklamowego do jego wysokości), położenia (baner boczny lub poprzeczny) oraz okresu publikacji reklamy:

a/ 30 dni, b/ 60 dni, c/  180 dni, d/  365 dni, tj.


Baner boczny:
A. Moduł standard, kwadrat w proporcjach do 1:1 (lub niższy): a/ 0 zł 180 zł, b/ 210 zł, c/ 400 zł, d/ 570 zł
B. Moduł wysoki, prostokąt max podłużny w proporcjach do 1:2 (lub niższy): a/ 0 zł 240 zł, b/ 290 zł, c/ 530 zł, d/ 690 zł.
 
Baner poprzeczny (pasek):
A. Moduł standard, pasek niższy w proporcjach do 10:2 czyli 5:1 (lub niższy): a/ 0 zł  270 zł, b/ 300 zł, c/ 530 zł, d/ 690 zł
B. Moduł wysoki, pasek max, w proporcjach do 10:3 (lub niższy): a/ 0 zł  330 zł, b/ 390 zł, c/ 610 zł, d/ 820 zł.

 
Poglądowe proporcje i rozmieszczenie reklam na stronie przedstawia poniższy szkic:Uwaga PROMOCJA:
Przy zakupie reklamy na dany okres, publikacja reklamy będzie przedłużona o 30 dni ponad wykupiony termin.
Cena 0 zł za baner reklamowy (a) na okres 30 dni w celach testowych, może być przyznana indywidualną decyzją Wydawcy(Administratora).

Okresy publikacji reklam mogą być ustalane indywidualnie z Wydawcą(Administratorem).
Rozmieszczenie banerów reklamowych poprzecznych są na w/w grafice przykładowe. Na stronie znajdują się one pomiędzy blokami tematycznymi artykułów.

Reklamy umieszczane są w Portalu sekwencyjnie. W praktyce w przypadku publikacji większej liczby reklam w danym okresie niż dostępna w jednej sekwencji przestrzeń na danej stronie Portalu, zamieszczona reklama może być przez chwilę niewidoczna tzn. jej ekspozycja zmienia się po każdorazowym wejściu na daną stronę lub odświeżeniu strony. Banery reklamowe poprzeczne umieszczane są zarówno pomiędzy kategoriami artykułów na stronie głównej, jak i na końcu strony głównej oraz każdej z podstron.

Wydawca(Administrator) może zamieszczać w części przeznaczonej na reklamy także bezpłatne reklamy i ogłoszenia o charakterze testowym lub społecznie użytecznym dla osób 60plus, także w ramach pakietów łączonych z innymi formami publikacji, społecznym lub edukacyjnym, jak również ogłoszenia redakcyjne i autoreklamy oraz powtarzać reklamy wcześniej zamówione (jako przykładowe lub poglądowe). Wydawca(Administrator) może (długotrwała współpraca, pakiety łączone z innymi formami, zachęta rynkowa) udzielać rabatu w stosunku do w/w cennika na reklamę lub ustalać cenę za łączny pakiet.

2.3 Ogólne wymagania techniczne i graficzne:
- pliki graficzny reklamy w formacie JPG lub PNG o wymiarach zgodnych z wyborem ze specyfikacji cenowej
- adres internetowy URL, do którego będzie odesłany użytkownik po kliknięciu w reklamę.

2.4 Artykuły na portalu
2.4.1 Oznaczenia artykułów
Artykuł sponsorowany (oznaczony jako AS) wg standardu artykułu w danej kategorii tematycznej, przygotowywany przez Wydawcę(Administratora) lub zlecającego – cena ustalona indywidualnie.
Artykuł partnerski (oznaczony jako AP) wg standardu artykułu w danej kategorii tematycznej, przygotowywany merytorycznie zwykle przez zlecającego - cena ustalona indywidualnie, z możliwością publikacji bezpłatnej w przypadku szczególnego znaczenia społecznego lub znaczącego wkładu merytorycznego partnera w treści artykułu.
2.4.2 Cena artykułu
- cena podstawowa artykułu (AS) lub w niektórych przypadkach (AP): 290 zł + VAT
- artykuł może mieć inną (umowną) cenę w przypadku ustalenia warunków okresów i form publikacji, publikowania artykułu w ramach pakietu promocyjnego, publikowania poprzez portale pośredniczące.
Wydawca (Administrator) może publikować bezpłatnie artykuły informacyjne, społeczne oraz propagujące pozytywne rozwiązania dla osób 60plus.

3. Płatność za reklamę

1. Warunkiem przyjęcia zamówienia na reklamę jest przekazanie wszystkich danych umożliwiających prawidłowe wystawienie faktury na podmiot zlecający reklamę.
2.  Reklama zostanie opublikowana po jej opłaceniu. Zlecający reklamę otrzyma fakturę od Wydawcy(Administratora), potwierdzającą zawarcie transakcji. W razie potrzeby Zlecający reklamę może otrzymać wcześniej fakturę pro-forma.

4. Przepisy końcowe

4.1 Informacje na temat sytuacji rynkowej oraz potrzeb docierania do osób 60plus w związku z sytuacją demograficzną w Polsce znajdują się w Portalu pod adresem 60plus a demografia i rynek .

4.2 Wydawca(Administrator) Portalu zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub wstrzymania opublikowanej reklamy w przypadku gdy jej treść może naruszać prawo lub może być niezgodna z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie lub Regulaminie Portalu lub odpowiednio z zasadami współżycia i dobrymi obyczajami.

4.3 Wydawca(Administrator) nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do usług, które będą wynikiem dokonywania zmian i ulepszeń Portalu, jak również za przerwy, które są wynikiem działania siły wyższej, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, strajków, awarii sprzętu lub serwerów, awarii sieci zasilania energetycznego oraz niedozwolonej ingerencji -w działanie Portalu. W takiej sytuacji Wydawca(Administrator) może zwrócić podmiotowi zlecającemu publikację reklamy część kosztów, proporcjonalnie do okresu braku dostępności reklamy dla użytkowników, o ile brak dostępności jest dłuższy niż 7 dni,  na wniosek podmiotu zlecającego publikację reklamy złożony w terminie do 14 dni od wystąpienia braku takiej dostępności.

4.4  Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, reklamacje, pytania i opinie dotyczące reklam należy przesyłać mailowo na adres  kontakt@60plus.pl lub reklama@60plus.pl.

4.5 Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i Wydawca (Administrator)  zastrzega sobie prawo do wprowadzania do niego zmian w późniejszym terminie. O zmianie regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Wydawcą (Administratora) Portalu na stronie głównej serwisu w zakładce Komunikaty odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian Regulaminu. Informacja ta będzie utrzymana przez okres co najmniej 30 dni. Użytkownicy Portalu posiadający konto - w przypadku uruchomienia przez Wydawcę opcji zalogowania się Użytkownika Portalu -zostaną dodatkowo powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o zmianie i konieczności jej akceptacji. Informacja o zmianie Regulaminu Reklam nastąpi nie później niż na 30 dni przed jej wprowadzeniem, za wyjątkiem sytuacji związanej z obniżką cen lub promocją (o których w punkcie 2.2), które to zmiany mogą być wprowadzane na bieżąco. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.

4.6 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 roku i po naniesieniu zmian zastępuje ten z dnia 01.07.2019 roku.


PROMOCJE
O nas
Kontakt
Zgłoś ofertę
Regulamin portalu
Regulamin ofert i informacji
Regulamin reklam
Pytania i odpowiedzi
Cennik
60plus - demografia i rynek
© Copyright 60plus.pl