Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Zobacz politykę prywatności
Ciekawe oferty i ułatwienia
PLUSY PO SZEŚĆDZIESIĄTCE
AAA

Reklama / Ogłoszenie
Regulamin reklam
Redakcja, 2019-08-28
Regulamin Reklam

1. Wstęp

1.1. Regulamin określa  zasady i warunki umieszczania reklam w portalu internetowym 60plus.pl (zwanym dalej Portalem).

1.2. Do pozostałych spraw, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie ustalenia zawarte w dokumencie Regulamin Portalu.

2. Zasady zamówienia i umieszczenia reklam oraz ceny reklam

2.1. Aby zamieścić reklamę w Portalu należy przesłać mailowo na adres reklama@60plus.pl lub kontakt@60plus.pl gotową do publikacji reklamę w poniżej określonym formacie wraz z adresem URL.

2.2 Formaty reklam oraz ich ceny netto (przy płatności należy dodać wartość podatku VAT 23%):
 
Ceny są zryczałtowane i zależne od wielkości (liczonej jako proporcja stałej szerokości baneru reklamowego do jego wysokości), położenia (baner boczny lub poprzeczny) oraz okresu publikacji reklamy:

a/ 30 dni, b/ 60 dni, c/  180 dni, d/  365 dni, tj.


Baner boczny:
A. Standard, kwadrat w proporcjach do 1:1 (lub niższy): a/ 0 zł 220 zł, b/ 270 zł, c/ 500 zł, d/ 700 zł
B. Standard najdłuższy, prostokąt podłużny w proporcjach do 1:2 (lub niższy): a/ 0 zł 300 zł, b/ 350 zł, c/ 670 zł, d/ 870 zł.
 
Baner poprzeczny:
A. Standard, pasek niższy w proporcjach do 10:2 czyli 5:1 (lub niższy): a/ 0 zł  310 zł, b/ 340 zł, c/ 630 zł, d/ 810 zł
B. Pasek wysoki, w proporcjach do 10:3 (lub niższy): a/ 0 zł  390 zł, b/ 450 zł, c/ 690 zł, d/ 890 zł.

 
Poglądowe proporcje i rozmieszczenie reklam na stronie przedstawia poniższy szkic:Uwaga PROMOCJA:
Reklamy na 30 dni - BEZPŁATNE dla tych, którzy ogłaszają się po raz pierwszy!  Przy zakupie reklamy na dany okres, publikacja reklamy będzie przedłużona o 30 dni ponad wykupiony termin.

Okresy publikacji reklam mogą być ustalane indywidualnie z Wydawcą(Administratorem).

Reklamy umieszczane są w Portalu sekwencyjnie. W praktyce w przypadku publikacji większej liczby reklam w danym okresie niż dostępna w jednej sekwencji przestrzeń na danej stronie Portalu, zamieszczona reklama może być przez chwilę niewidoczna tzn. jej ekspozycja zmienia się po każdorazowym wejściu na daną stronę lub odświeżeniu strony. Banery reklamowe poprzeczne umieszczane są zarówno pomiędzy kategoriami artykułów na stronie głównej, jak i na końcu strony głównej oraz każdej z podstron.

Wydawca(Administrator) może zamieszczać w części przeznaczonej na reklamy także bezpłatne reklamy i ogłoszenia o charakterze testowym i społecznie użytecznym dla osób 60plus, także w ramach pakietów łączonych z innymi formami publikacji, społecznym lub edukacyjnym, jak również ogłoszenia redakcyjne i autoreklamy. Wydawca(Administrator) może w wyjątkowych sytuacjach (długotrwała współpraca, pakiety łączone z innymi formami, zachęta rynkowa) udzielać rabatu w stosunku do w/w cennika na reklamę lub ustalać cenę za łączny pakiet. 

Artykuł sponsorowany (oznaczony jako AS) wg standardu artykułu w danej kategorii tematycznej, przygotowywany przez Wydawcę(Administratora) lub zlecającego – cena ustalona indywidualnie.
Artykuł partnerski (oznaczony jako AP) wg standardu artykułu w danej kategorii tematycznej, przygotowywany merytorycznie przez zlecającego - cena ustalona indywidualnie, z możliwością publikacji bezpłatnej w przypadku szczególnego znaczenia społecznego lub znaczącego wkładu merytorycznego partnera w treści artykułu.

2.3 Ogólne wymagania techniczne i graficzne:
- pliki graficzny reklamy w formacie JPG lub PNG o wymiarach zgodnych z wyborem ze specyfikacji cenowej
- adres internetowy URL, do którego będzie odesłany użytkownik po kliknięciu w reklamę.

3. Płatność za reklamę

1. Warunkiem przyjęcia zamówienia na reklamę jest przekazanie wszystkich danych umożliwiających prawidłowe wystawienie faktury na podmiot zlecający reklamę.
2.  Reklama zostanie opublikowana po jej opłaceniu. Zlecający reklamę otrzyma fakturę od Wydawcy(Administratora), potwierdzającą zawarcie transakcji. W razie potrzeby Zlecający reklamę może otrzymać wcześniej fakturę pro-forma.

4. Przepisy końcowe

4.1 Informacje na temat sytuacji rynkowej oraz potrzeb docierania do osób 60plus w związku z sytuacją demograficzną w Polsce znajdują się w Portalu pod adresem 60plus a demografia i rynek .

4.2 Wydawca(Administrator) Portalu zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub wstrzymania opublikowanej reklamy w przypadku gdy jej treść może naruszać prawo lub może być niezgodna z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie lub Regulaminie Portalu lub odpowiednio z zasadami współżycia i dobrymi obyczajami.

4.3 Wydawca(Administrator) nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do usług, które będą wynikiem dokonywania zmian i ulepszeń Portalu, jak również za przerwy, które są wynikiem działania siły wyższej, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, strajków, awarii sprzętu lub serwerów, awarii sieci zasilania energetycznego oraz niedozwolonej ingerencji -w działanie Portalu. W takiej sytuacji Wydawca(Administrator) może zwrócić podmiotowi zlecającemu publikację reklamy część kosztów, proporcjonalnie do okresu braku dostępności reklamy dla użytkowników, o ile brak dostępności jest dłuższy niż 7 dni,  na wniosek podmiotu zlecającego publikację reklamy złożony w terminie do 14 dni od wystąpienia braku takiej dostępności.

4.4  Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, reklamacje, pytania i opinie dotyczące reklam należy przesyłać mailowo na adres  kontakt@60plus.pl lub reklama@60plus.pl.

4.5 Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i Wydawca (Administrator)  zastrzega sobie prawo do wprowadzania do niego zmian w późniejszym terminie. O zmianie regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Wydawcą (Administratora) Portalu na stronie głównej serwisu w zakładce Komunikaty odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian Regulaminu. Informacja ta będzie utrzymana przez okres co najmniej 30 dni. Użytkownicy Portalu posiadający konto - w przypadku uruchomienia przez Wydawcę opcji zalogowania się Użytkownika Portalu -zostaną dodatkowo powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o zmianie i konieczności jej akceptacji. Informacja o zmianie Regulaminu Reklam nastąpi nie później niż na 30 dni przed jej wprowadzeniem, za wyjątkiem sytuacji związanej z obniżką cen lub promocją (o których w punkcie 2.2), które to zmiany mogą być wprowadzane na bieżąco. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.

4.6 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019 roku.


PROMOCJE
O nas
Kontakt
Zgłoś ofertę
Regulamin portalu
Regulamin ofert i informacji
Regulamin reklam
Pytania i odpowiedzi
Komunikaty
60plus - demografia i rynek
© Copyright 60plus.pl